Info

Securitas Pistolskytteklubb startade sin verksamhet 1940. Klubben bedriver skytte med enhandsvapen. Vi har organiserade träningstillfällen med ledare på lördagar. Securitas PSK är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet. Klubben utövar skytte inom samtliga pistolgrenar som Svenska Pistolskytteförbundet representerar.

Under de drygt sjuttio år som klubben varit aktiv har den hunnit fostra många duktiga skyttar. Självklart välkomnar vi än idag nya medlemmar, men p.g.a. resurser och inte minst säkerhetsskäl tar vi emot ett begränsat antal skyttar varje säsong.

Att träna och tävla Så länge man inte har ett eget vapen får man låna något av klubbens vapen att träna och tävla med. Ammunitionen säljs till självkostnadspris. Målmateriel (utom markeringslappar) ingår i medlemsavgiften. Ett aktivt medlemskap är en förutsättning för att kunna söka licens på ett eget vapen. Som medlem i klubben är man aktiv genom att inte bara träningsskjuta, utan genom att delta i klubbens och Stockholmskretsens tävlingar.

Medlemsavgiften är 700:- per kalenderår från 1/1 2019 (Blir man medlem sent på året t.ex. i oktober, så blir det en ny avgift i december som gäller för året efter)

Nya medlemmar läs på sidan om att ”Bli Medlem”.

 

Styrelsen 2021
Uppdrag Namn E-post
Ordförande Per Kenttä ¤ per@securitaspsk.se
Vice ordförande Lars Adolfsson
Sekreterare Göran Ejeryd
goran@securitaspsk.se
Kassör Lars Adolfsson lars@securitaspsk.se
Ledamot Thomas Ericsson thomas.e@securitaspsk.se
Suppleant Pia Lepistö
pia@securitaspsk.se
Suppleant Kristian Abrahamsson kristian@securitaspsk.se
Suppleant

¤) Tävlingsansvarig