Bli medlem

Till dig som vill börja skjuta pistol.

Securitas Pistolskytteklubb har för närvarande ett träningstillfälle i veckan, på lördagar, organiserad med skjutledare.

Som medlem i Securitas PSK är det en skyldighet att delta i klubbens föreningsarbete och att bidra till den allmänna trevnaden. Vår inomhusbana i Securitashuset ägs av Securitas AB, men tavelställ och övrig utrustning är klubbens egendom. Det gäller därför för oss att själva underhålla allt vi har av utrustning och tavelställ etc.

Vi bedriver klubben som en ideell förening så att det blir så billigt som möjligt att vara med i vår förening. Det är inte företaget som äger föreningen utan vi medlemmar. Det förväntas att våra medlemmar ställer upp som funktionär vid klubbens tävlingar, att de hjälper nya medlemmar tillrätta och att de – vid förfrågan – ställer upp som skjutledare.

För att bli medlem i Securitas Psk måste man genom sin anställning i Securitas AB med dotterbolag ha eller kunna få tillträde till fastigheten där skjutbanan är belägen.

Nybörjarintoduktion början till ett aktivt skytte

Det första steget mot ett medlemskap och aktivt pistolskytte tar du genom att gå vår nybörjarintroduktion. Introduktionen syftar till att utbilda blivande skyttar i säkerhet, handhavande av skjutvapen, skytte i olika grenar samt det allmänna uppträdandet på skjutbanan. Vi anordnar ett par introduktioner per år så anmäl ditt intresse, när vi har ett antal personer som vill börja skjuta så kallar vi till introduktionen.

Anmäl ert intresse genom att fylla i vårt anmälningsformulär (Klicka här)

Så länge du inte har ett eget vapen får du låna något av klubbens vapen att träna och tävla med. Ammunitionen köper du till självkostnadspris. Målmateriel ingår i medlemsavgiften.

Att tävla

Ett aktivt medlemskap är en förutsättning för att kunna söka licens på ett eget vapen. Som medlem är du aktiv genom att inte bara träningsskjuta, utan genom att delta i klubbens och Stockholmskretsens tävlingar.

På vår anslagstavla anslås alla meddelanden och inbjudningar till tävlingar. Om du vill tävla internt så kommer ni bara ner på tävlingsdagen och vill du tävla externt skickar du ett e-post till Klubben eller ringer till tävlingsansvarig för att anmäla dig. Deltag i tävlingar, det är den bästa träningen. Om du inte har eget vapen säg till skjutledaren, så tar han/hon eller någon annan behörig med sig klubbvapen till tävlingen åt dig.

Du kontaktar oss på info@securitaspsk.se

Väl mött, Styrelsen Securitas Psk