Välkommen

Securitas Pistolskytteklubb startade sin verksamhet 1940. Klubben bedriver skytte med enhandsvapen. Vi har organiserade träningstillfällen med ledare på lördagar. Securitas PSK är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet. Klubben utövar skytte inom samtliga pistolgrenar som Svenska Pistolskytteförbundet representerar.